نحوه خرید از طریق سایت:

کاربران می توانند با ارسال 1 به سرشماره 50955 به همه ی ویدئوهای هوادار به صورت نامحدود دسترسی داشته باشند که هزینه این دسترسی، روزانه 600 تومان می باشد.


نحوه غیرفعالسازی بسته از طریق سایت:

جهت غیرفعالسازی بسته، Off را به سرشماره 50955 ارسال کنید.